اخبار


دریافت گواهی ارائه سخنرانی و پوستر


کلیه ارائه دهندگان مقاله به صورت سخنرانی و پوستر که با پرداخت هزینه، ثبت نام خود را نهایی کرده اند، می توانند گواهی های خود (اعم از سخنرانی یا پوستر) را از طریق لینک زیر دریافت کنند.

https://bcncongress.ir/PrintCer.aspx

 

اخبــارحامیان کنگره


همکاران کنگره