جایزه پژوهشگران جوان (اهوازی)

دهمین دوره جایزه مغز وشناخت اهوازی (ویژه پژوهشگران جوان) 

 جوایز مغز و شناخت اهوازی ویژه پژوهشگران جوان:

انجمن علوم اعصاب ایران با حمایت ستاد علوم شناختی  سالیانه از تعدادی از پژوهشگران جوان حوزه های علوم اعصاب (زیر 35 سال) با اهدای جوایز "اهوازی" تقدیر می نماید. این جایزه که به یاد علی ابن عباس مسعودی پزشک بزرگ ایرانی قرن چهارم هجری بنام جایزه اهوازی نامگذاری شده است به سه نفر از سخنرانان و سه نفر از ارائه دهندگان پوستر اختصاص خواهد یافت. به همین منظور کمیته ای جهت داوری و انتخاب نامزدهای جوایز تشکیل شده است. در دهمین دوره این جایزه (1402)، مجموعا شش نفر ار پژوهشگران جوان توسط کمیته داوران انتخاب و جایزه اهوازی را دریافت خواهند کرد. با توجه به داوری نهایی مقالات هنگام ارائه سخنرانی و یا پوستر، حضور و شرکت کاندیداها و رعایت مقررات ارائه  مقاله در این بخش الزامی است.

 

جهت شرکت در رقابت جوایز اهوازی لازم است شرکت کنندگان هنگام سابمیت مقاله قسمت مربوط به تمایل در جایزه محققین جوان را انتخاب نمایند.

دبیر جایزه اهوازی : دکتر علی شهبازی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

جانشین دبیر:         دکتر فاطمه تیرگر، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

کمیته علمی جوایز:

1- دکتر جواد میرنجفی زاده ، دانشگاه تربیت مدرس

2- دکتر علیرضا سرکاکی، دانشگاه جندی شاپور

3- دکتر فریبا کریم زاده، دانشگاه علوم پزشکی ایران

4- دکتر فاطمه السادات میرفاضلی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

5- دکتر رضا خسروآبادی، دانشگاه شهید بهشتی

6- دکتر ملاحت اکبرفهیمی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

7- دکتر پیمان حسنی ابهریان، موسسه آموزش عالی غلوم شناختی

8- دکتر فهیمه حاجی آخوندی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

9- دکتر سکینه علیجانپور، دانشگاه گنبد کاووس

 10- دکتر علی قاضی زاده- پژوهشگاه دانشهای بنیادین

11- دکتر مصطفی الماسی- دانشگاه علوم پزشکی ایران

12- دکتر  عبدالحسین عباسیان- پژوهشگاه دانشگاه بنیادی

13- دکتر عبدالحسین وهابی- پژوهشگاه دانشهای بنیادی

14-دکتر محمدرضا شالبافان- دانشگاه علوم پزشکی ایران

15- دکتر سجاد صحاب نگاه-  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

16- دکتر ثریا محرابی- دانشگاه علوم پزشکی ایران

17- دکتر تارا خوئینی- دانشگاه علوم پزشکی ایران

18-دکتر فاطمه تیرگر- دانشگاه علوم پزشکی تهران

19-دکتر امین جهانبخشی- دانشگاه علوم پزشکی ایران

20-دکتر علی بزرگمهر- دانشگاه علوم پزشکی ایران

21-دکتر محمدجواد اسلامی زاده- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

22-دکتر رضا آرزومندان- دانشگاه علوم پزشکی ایران

23-دکتر آرش زارع صادقی- دانشگاه علوم پزشکی ایران

24-دکتر حامد قزوینی- دانشگاه علوم پزشکی مازندران

25-دکتر رضا پناهی- دانشگاه علوم پزشکی ایران

26-دکتر علی سپهری نژاد- دانشگاه علوم پزشکی ایران

27-دکتر گلاره وهاب زاده - دانشگاه علوم پزشکی ایران

28-دکتر فرشته عاضدی - دانشگاه علوم پزشکی ایران

29 - دکتر بهناز اشتری - دانشگاه علوم پزشکی ایران

30- دکتر جابر حاتم - دانشگاه علوم پزشکی ایران

 اخبــارحامیان کنگره


همکاران کنگره