اخبار


کارگاه های کنگره

عنوان کارگاه: اصول اولیه و مهارت های کاربردی مانیتورینگ عصبی حین عمل

تاریخ برگزاری: چهارشنبه، 6 دی ماه

ساعت اجرا: 13:00 تا 16:00

ظرفیت: 30 نفر

هزینه ثبت نام: 200 هزار تومان

مدرس کارگاه: دکتر علیرضا طبیب خویی متخصص جراحی مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

عنوان کارگاه: کاربرد لیزر کم توان دربیماریهای مغز و اعصاب

تاریخ برگزاری: پنج شنبه، 7 دی ماه

ساعت اجرا: 13:00 تا 18:00

ظرفیت: 30 نفر

هزینه ثبت نام: 200 هزار تومان

مدرس کارگاه: دکتر پیمان حسنی ابهریان و همکاران   دکترای علوم اعصاب شناختی و عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی علوم شناختی

عنوان کارگاه: رویکردهای Regenerative در علوم اعصاب

تاریخ برگزاری: چهارشنبه، 6 دی ماه

ساعت اجرا: 8:00 تا 10:00

ظرفیت: 30 نفر

هزینه ثبت نام: 100 هزار تومان

مدرس کارگاه: دکتر سجاد سحاب نگاه   مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد

عنوان کارگاه: مقدمه ای بر تحلیل داده های عصبی (MATLAB)

تاریخ برگزاری: پنج شنبه، 7 دی ماه

ساعت اجرا: 10:00 تا 12:00

ظرفیت: 30 نفر

هزینه ثبت نام: 100 هزار تومان

مدرس کارگاه: دکتر احسان رضایت   دکترای علوم اعصاب شناختی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه دانشهای بنیادی

عنوان کارگاه: نمایه سازی مجلات در پایگاه های بین المللی (Web of Science & Scopus)

تاریخ برگزاری: چهارشنبه، 6 دی ماه

ساعت اجرا: 16:30 تا 18:00

ظرفیت: 30 نفر

هزینه ثبت نام: 100 هزار تومان

مدرس کارگاه: دکتر سبحان رضایی   مدیرعامل موسسه نگاه مشرق میانه

ثبت نام از طریق پروفایل شخصی و آیکون ثبت نام کارگاه

اخبــارحامیان کنگره


همکاران کنگره