اخبار


فراخوان مقاله

فراخوان مقاله دوازدهمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی از تاریخ 1 شهریورماه 1402 آغاز شد و تا تاریخ 30 مهرماه 1402 ادامه خواهد داشت.

از کلیه محققین و پژوهشگران محترم خواهشمند است جهت رعایت زمانبندی کنگره حداکثر تا تاریخ فوق چکیده مقالات خود را در سایت بارگذاری نمایند.

لینک ارسال مقاله

 

 

 

اخبــارهمکاران کنگره