هزینه های ثبت نام

   هزینه های ثبت نام در کنگره به این شرح است:

نوع ثبت نام

هزینه ثبت نام

هزینه ثبت نام برای دانشجویان و فارغ التحصیلان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای

300 هزار تومان

هزینه ثبت نام برای فارع التحصیلان دکتری تخصصی و تخصص یا فوق تخصص در رشته های پزشکی

 390 هزار تومان

 اخبــارحامیان کنگره


همکاران کنگره